Σε κάθε σπίτι ο βασικός εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος, καθορίζεται από το μέγεθος και τη διάταξη των διαφόρων ντουλαπών του.
Οι δύο βασικές κατηγορίες αφορούν τον τρόπο κάλυψης του αποθηκευτικού χώρου με διαφορετικές πόρτες. Αυτές μπορεί να είναι συρόμενες ή ανοιγόμενες. Στην περίπτωση των συρόμενων πορτών, είναι επιβεβλημένο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τύπο και την ποιότητα του συρόμενου μηχανισμού.
Η μεγάλη επιφάνεια που καταλαμβάνουν οι προσόψεις των ντουλαπών μέσα σε ένα δωμάτιο, σε συνδυασμό με τη μονιμότητα της κατασκευής, καθιστούν την επιλογή χρωμάτων και υλικών ιδιαίτερα δύσκολη.
Η απλούστερη λύση είναι να γίνουν χρωματικές επιλογές παραπλήσιες ή πανομοιότυπες με τα χρώματα των τοίχων, αλλά η τάση αυτή δείχνει να έχει εξασθενίσει αρκετά. Αντιθέτως οι συνδυασμοί και οι αντιθέσεις χρωμάτων μπορούν ν’ αποτελέσουν μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα πρόταση.

aaa

corpus-closet-1 corpus-closet-2

alt huecalm den

film-1 path calm-1

inside lino-inside

Translate »